070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

Zuur-Base balans

Zuur-Base Balans | We weten vanuit de scheikunde dat zuren en basen feitelijk elkaars tegenpool zijn. In onze voeding neutraliseren zij elkaar. Wanneer we ongemerkt en structureel een teveel aan zuren in onze voeding tot ons nemen, dan brengt dit vroeg of laat gezondheidsproblemen met zich mee. De verzuurde lichaamsconstitutie kan alleen d.m.v. (alkalische) basen geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt worden. Wanneer we veel alkalisch voedsel tot ons nemen geeft dit echter nooit problemen, omdat basen zich binden aan het koolzuur dat we uitademen.

Gezondheid wordt niet bepaald door de calorieën en supplementatie

Het is op zich niet zo dat zure voedingsmiddelen persé slecht zijn, maar ze moeten binnen ons voedselpatroon in verhouding wel in de minderheid zijn (25% zure, tegenover 75% basische voeding). Het is een illusie te denken dat je gezondheid kunt bepalen aan het afmeten van het aantal calorieën dat je binnenkrijgt. Ook een hele reeks aanvullende vitamines en mineralen supplementen tot je te nemen draagt weinig bij. In een verzuurde omgeving worden vitaminen, mineralen en sporenelementen nu eenmaal niet goed opgenomen. De extra aanvulling door middel van supplementatie is gewoon het verspillen van geld.

zuur-base-balans-ontzurend-voedsel-2

Balans in ons eten / Balans in ons leven

Belangrijk is te weten of het lichaam verzuurd is, en of datgene wat we tot ons nemen bijdraagt aan het herstellen van de zuur-base balans. Verder moeten we ons ook afvragen en nauwlettend in de gaten houden of ons verteringsmechanisme, de stofwisseling en het immuunsysteem goed functioneren. Hebben we genoeg vuur en de juiste brandstof? Zijn er genoeg enzymen om het voedsel op een juiste manier om te zetten? Is dat wat we eten voor het lichaam opneembaar zonder nadelige gevolgen? Helpt de voeding die we tot ons nemen de gezondheid te verbeteren of op zijn minst in stand te houden?

De juiste voeding

Onze voedingskeuze is dus een grote bepalende factor in relatie tot onze fysieke en mentale gezondheid. Voedsel wordt door de enzymen in ons mondspeeksel voorbereidt, vervolgens in de maag fijn gemaakt en uiteindelijk opgenomen via dunne, dikke darm en het bloed. Onze darmflora dient dan ook in goede conditie te zijn voor een optimale voedselopname, een gezond sterk immuunsysteem en een juiste afvalverwerking. Overtollige belasting van onze vitalen organen door vervuild en verkeerd voedsel heeft op langere termijn zeer schadelijke gevolgen. Voedingsrijk en natuurgetrouw voedsel, vrij van pesticiden en bereidt met gezonde aandacht is het meest heilzaam voor lichaam en geest. De moderne voedingsgewoontes, een overdosis aan fast food, frisdrank, alcohol, dierlijke proteïnen, etc. etc., een onnatuurlijke, ongezonde levenswijze, maar ook fysieke/mentale stress (negatieve emoties en spanningen) zijn catastrofaal voor het zuur-base evenwicht in ons lichaam.

Andere Verzurende Factoren

Schadelijke stoffen uit de directe leefomgeving zoals:

  • Grond- en drinkwatervervuiling waarbij zware metalen en pesticiden in verbouwd voedsel en grondwater terecht komen.
  • Luchtvervuiling veroorzaakt door de (auto) industrie en luchtvaart.
  • Ethervervuiling onder de noemer Elektrosmog d.m.v. GSM-masten, Wifi, Radiogolven, Microgolven, Gammastraling, verstoorde magneetvelden etc.
  • Vaccinatieschade.
  • Verkeerd medicijn gebruik of supplementatie.
  • Alcohol en drugs gebruik.

Al deze factoren brengen steeds meer verzuring in ons lichaam teweeg. Ze leggen volgens vele vooraanstaande wetenschappers dan ook de basis voor het ontstaan en ontwikkelen van een oneindig scala aan gezondheidsproblemen. De gevolgen liegen er dan ook niet om: auto-immuunziekten zoals Diabetes mellitus, Lupus, Reumatische aandoeningen, Artrose, Osteoporose, MS, Kanker, Allergieën, Huidziekten, Hart- en vaat problemen, Spataderen, Nier- en galstenen, maag- en darmaandoeningen zijn slechts enkele benoembare ziekten.

De onwetendheid regeert

Heel weinig mensen (artsen, specialisten en wetenschappers) leggen echter een duidelijke relatie en causaal verband tussen vooral chronische ziektes en het zuur-base evenwicht omdat ze de onderlinge verbanden niet kennen en niet bewust zijn van de onderlinge samenhang. De medische standaardboeken en docenten hebben meestal een decennium achterstand, omdat echter bij nieuwe wetenschappelijke vernieuwingen alle acceptatieprocedures eerst gepasseerd moeten worden. Volgens de recente nieuwe wetenschappelijke inzichten gaat een uitgebalanceerde goede gezondheid altijd samen met een evenwicht tussen zuren en basen in je lichaam!!

Wordt en blijf je gezond door ontzuring?

Zuur is “dood” en base is “leven” Hoe zuurder hoe slechter, daarom moeten we streven naar een gezond zuur-base evenwicht en wel in verhouding 75-80% basisch en 20-25% zuur. De prijs die we voor onze huidige kapitalistische welvaart en ‘hoog’ conjunctuur, de zgn. beschaving betalen is hoog, maar je kunt er zelf iets aan doen. Verander de wereld en begint bij jezelf, is het bekende gezegde. We kunnen de pH waardes (zuurwaardes) in ons lichaam redelijk gemakkelijk meten. Bij waardes onder de 4,5 (ook bij slechts kortstondig) kunnen de niercellen al onherstelbaar beschadigd worden! Daarom hebben vele personen die veel medicatie van de reguliere artsen\specialisten krijgen vroeg of laat nierproblemen.

Wil je weten hoe het met het zuur-base-evenwicht bij je gesteld is of vermoed of weet je dat het uit balans is en wil je het herstellen, neem dan contact met ons op, wij meten je urine en stellen samen een behandelplan op om het evenwicht te herstellen. Wacht niet te lang, hoe eerder je inzicht krijgt en het zuur-base evenwicht hersteld des te sneller zijn je klachten verholpen. Des te langer het duurt om zo moeilijker wordt het om te herstellen!

Acidose van het bloed

Ons bloed is van nature alkalisch en het lichaam zal ook altijd proberen dit zo te houden. Als dit dreigt mis te gaan dan spreekt men van bloed acidose. Dit is een ingeslagen dodelijke weg, waarvoor het organisme onmiddellijk aan de noodrem trekt. Er worden dan zogenaamde “noodbasen” vervaardigd uit eiwitten die toevallig voorhanden zijn, ook uit onze eigen weefsels. Het nadeel van deze extra eiwitverbranding is dat zich opnieuw zuren vormen. Uiteindelijk plegen de zuuroverschotten (urinezuren) aanslagen op ons organisme. Ook suikerziekte, jicht en reuma worden voor een groot deel door deze vorm van acidose veroorzaakt. Onze alvleesklier (pancreas) zal moet overwerken om ons bloed basisch (alkalisch) te maken door de basische stof Natriumbicarbonaat (NaHCO3) te produceren.

Veel gerafineerde suikerachtige producten en dierlijke eiwitten consumeren zorgt ervoor dat er in ons spijsverteringsstelsel te veel zuurresten worden geproduceerd. Het gevolg is dat de alvleesklier overspannen raakt door de overproductie van basische stoffen om de zuurgraad van het bloed te corrigeren. Door oververzuring raken weefsels aangetast, degenereren ze, functioneren steeds slechter en worden zieker en zieker. Men komt in een vicieuze cirkel terecht. Het resultaat is onvermijdelijk en zal zich openbare als ziekte in het lichaam.

Slot

Basische voeding die bij uw constitutie past en Therapeutische Infrarood warmte zullen enorm helpen de afvalstoffen versneld af te voeren en de zuur-base balans herstellen. Als we het zuur-base evenwicht leren herstellen en in stand houden, komen we vanzelf in aanmerking voor een duurzame gezondheid.