070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

Wat zijn Negatieve ionen?

Wat zijn Negatieve Ionen? | Een ion is een elektrisch geladen atoom, molecuul of een andere groep gebonden atomen. Door het gebrek of overschot van een of meerdere elektronen kan een ion positief of negatief geladen zijn.

De atmosfeer rond de aarde is te allen tijde gevuld met positieve en negatieve ionen. In de natuur- en de sterrenkunde beschouwt men meestal geïsoleerde atomen of moleculen; in de scheikunde en de biologie bevinden de geladen atomen en moleculen zich doorgaans in een waterige oplossing (elektrolyten). Wanneer in een bepaald proces ionen gevormd worden spreekt men van ionisatie. (bron wikipedia).

wat-zijn-ionen

De effecten van ionisatie in luchtstromen en de relatie tot onze gezondheid

Een Zwitsers Meteorologisch Instituut bestudeerde in 1974 de effecten van ionisatie in verschillende luchtstromen/seizoensgebonden wind in verschillende regio’s op aarde. Luchtstromen zoals de Föhn die over Zwitserland blaast, de Sirocco in Italië, het Sharav in het Midden Oosten, en de Mistral in Zuid-Frankrijk werden geïdentificeerd als een belangrijke oorzaak van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsperikelen, variërend van hoofdpijn en depressie tot zelfs hartaanvallen. De aard van de elektrische lading met betrekking tot de ionen in de betreffende luchtstromen bleek een gemeenschappelijke factor te zijn. Een zeer hoge concentratie aan positieve ionen werd aangewezen als de belangrijkste oorzaak.

positieve-ionen-luchtstroom

Natuurlijke leefomgeving

Daar tegenover stond, dat de onderzochte lucht in de buurt van een waterval, in de bergen, aan het strand, in het bos of na de lente regen grote hoeveelheden negatieve ionen bleek te bevatten. Van nature vinden we dus een sterke concentratie van negatieve ionen vooral in een natuurlijke leefomgeving.

Uit verder onderzoek bleek dat mensen erg goed reageren op negatieve ionen-niveaus boven 1000 ionen per cc. Uit het wetenschappelijk onderzoek werd verder geconcludeerd dat de negatief geladen ionen een positief effect hebben op alle levende organismen. Planten groeien er sneller en gezonder door, mensen reageren met een verhoogde alertheid maar zijn tevens meer ontspannen.

wat zijn negatieve ionen

Negatieve ionen en Luchtkwaliteit

De atmosfeer is gevuld met zowel positieve als ook negatieve ionen. In een normale natuurlijke buitenlucht treffen we circa 1000 negatieve ionen aan per kubieke centimeter (cm3) lucht.

Het zonlicht in de aardse atmosfeer (de ionosfeer), de aardkorststraling en de wrijving van de wind zorgen er gezamenlijk voor, dat er op een natuurlijke manier negatieve ionen worden aangemaakt. Er is een bepaalde concentratie negatieve ionen in de lucht nodig zodat wij als mensen kunnen blijven leven.

Negatieve ionen hebben een lucht-reinigende werking, terwijl positieve ionen de gezondheid van de lucht voor ons verminderen. In een stedelijke omgeving vinden we een hogere concentratie ionen met een positieve lading in de atmosfeer, dit is dus nadelig voor onze gezondheid.

 

Negatieve-ionen-en-luchtkwaliteit

Neutralisatie positief geladen deeltjes

Omdat positieve en negatief geladen deeltjes verschillend zijn, hebben ze de eigenschap elkaar aan te trekken en zich aan elkaar te hechten. Positief geladen stofdeeltjes verenigen veel negatief geladen ionen en zullen geleidelijk een cluster gaan vormen.

Deze cluster wordt geleidelijk aan te zwaar om in de lucht te zweven. Het voorspoedige resultaat hiervan is, dat de clusters gebonden deeltjes naar beneden zinken en daardoor niet meer ingeademd kunnen worden. Hierdoor kunnen de betreffende stofdeeltjes in ieder geval geen irritatie meer in onze gevoelige luchtwegen veroorzaken.

neutralisatie-positief-geladen-deeltjes

Zwevende fijnstofdeeltjes

Zwevende fijnstofdeeltjes zijn dragers voor verschillende allergenen toxische chemische scheikundige stof en ziekteverwekkers. De negatieve ionen geven hun lading aan het molecuul af.

Deze nieuwe negatief geladen moleculen binden zich wederom aan andere positief geladen molecule uit de onmiddellijke omgeving. Deze agglomeratie voert tot de reeds genoemde zinken van de clusters door de gewichttoenamen. Door dit proces worden schadelijke stoffen uit de ademlucht verwijderd.

de zon

In ons huidige leefklimaat treffen we binnenshuis daarentegen, door betonnen vloeren, sterke isolatie, elektrische apparaten, wifi en mobieltjes vaak nog maar een lage concentratie goede (negatieve) ionen aan en is er dus voornamelijk sprake van ‘dode’ lucht. Arbeidsplaatsen, in met name fabrieken en kantoorgebouwen, hebben over het algemeen nog meer schadelijke lucht. Dit is grotendeels te wijten aan de staal en beton constructie van commerciële gebouwen. Deze materialen absorberen negatieve ionen als een magneet. Recente studies van de luchtkwaliteit in kantoorgebouwen rapporteerden een gemiddelde van 25-50 negatieve ionen per cc.

Zorg voor gezonde lucht

Het is van het grootste belang om de luchtkwaliteit om ons heen zoveel mogelijk te voorzien van negatieve ionen. Gelukkig hebben we dat zelf in de hand. Zorg voor een goede ventilatie. Zet met regelmaat de deuren en ramen open, zodat de negatieve ionen van buiten de kans krijgen om de positieve ionen te vervangen.

Er bestaat speciale meetapparatuur die de kwaliteit en de hoeveelheid ionen kunnen meten. In veel gebouwen waar gewerkt wordt en waar de ramen niet open kunnen, is de lucht vaak ongezond geworden door hogere concentraties positieve ionen. Het resultaat is dan dat werknemers vermoeid en lusteloos kunnen worden en er sprake is van meer ziekteverzuim.

Op scholen waar de ramen dicht blijven, ontstaat hetzelfde probleem. Kinderen en leerkrachten kunnen loom en lui worden zonder dat zij daar iets aan kunnen doen. Deze situatie kan ontstaan doordat de lucht om hen heen ‘bedorven’ is.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van de ionen en wat zij voor de gezondheid kunnen betekenen. Een slaapkamer die ’s nachts potdicht blijft, zal al heel snel een overschot aan positieve (slechte) ionen hebben. Zet zoveel mogelijk ramen open zodat er frisse lucht binnenkomt, want dat zal voor veel verbetering zorgen. Dat is zelfs het geval als de lucht minder schoon is door milieuverontreiniging, zoals in en om de steden.

Het is altijd goed om ramen open te zetten om negatieve ionen in huis te laten komen en zo te zorgen voor betere luchtcondities, die het ademen soepeler en gezonder laten verlopen.

Een goede ionisator kan de lucht vaak nog beter zuiveren. Zorg voor schone lucht om je heen, met veel negatieve ionen. Dat draagt bij aan een optimale conditie, waardoor je je doelen gemakkelijker kunt bereiken.

slechte-ventilatie
zorg-voor-gezonde-lucht