070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

Filosofie & Missie

Missie

Het bevorderen van de zelfredzaamheid op alle levensterreinen en tot op hoge leeftijd, waarbij men zo min mogelijk aanspraak hoeft te doen op professionele ondersteuning en zorg. Natuurlijk is het wenselijk, om dit wel indien noodzakelijk, af te stemmen met artsen, therapeuten, dieetisten en andere professionele gezondheidsdeskundigen.

Ik voel me gemotiveerd en geinspireerd om:

 • Mensen te informeren over eenvoudige en effectieve methoden zoals bijv.: Infrarood Warmte Therapie, Moleculaire Waterstof (H2), PEMF (Pulsating electromagnetic fields), Foton Energie, Negatieve ionen of andere vormen van therapie die iets aan je gezondheid bij te dragen hebben.
 • Zowel het preventieve aspect als ook de ondersteunende functie van Infrarood Warmte Therapie onder de aandacht te brengen.
 • Infrarood Warmte Therapie als onderdeel van betaalbare gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk maken.
 • Het verschaffen van informatie met betrekking tot het verbeteren of in stand houden van onze gezondheidstoestand.

Filosofie

 • Een leven van vreugde, gezondheid, voorspoed en Goddelijk inzicht is het geboorterecht van elke persoon op deze planeet – Naar mijn inziens ‘Het doel des levens’.
 • Om dit te bereiken bestaan er eenvoudige processen. Eenvoud, Kracht, Schoonheid en Inzicht zijn sleutelwoorden.
 • Onze vreugde is om u te voorzien van de kennis, de middelen en vaardigheden om dit prachtige doel van het leven te bereiken.
 • De opstap voor een dergelijke prestatie is een goede gezondheid. Een goede gezondheid betekent een gezonde geest en lichaam.
 • Onze wens is om mensen te helpen over de hele wereld dit doel te bereiken.

Laat ieder mens in het besef van ruimdenkend wereldburgerschap een leven vol van vreugde, gezondheid, geluk en voorspoed beleven.

Richtlijnen voor Goede Gezondheid:

 • Weet wie je bent, wat je doet en wat je eet (leef, eet en denk gezond).
 • Doe goed in de ruimste zin des woords.
 • Doe je Dharma (Wereldse Plichten naar doorvaderen, familie en Gemeenschap).
 • Probeer geweldloosheid in woord en daad toe te passen.