070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

Infrarood Straling en de Zon

Infrarood Straling en de Zon  |  De zon is een middelgrote ster: een gloeiende bol van gas die bij elkaar gehouden wordt door zijn eigen zwaartekracht, aangedreven wordt door kernfusie. De zon is de grootste zichtbare bron van energie binnen ons melkwegstelsel. De zon emaneert energie in de vorm van kosmische straling, warmte en licht. Samengevat praten we hier over het elektromagnetische spectrum.

Elektromagnetische straling is een door de mens in het leven is geroepen definitie. Deze definitie is nodig om de zonne-energie te kunnen ontleden en differentiëren. Zo kunnen we haar vervolgens rangschikken in bruikbaar en onbruikbaar, schadelijk en onschadelijk.

de zon

Het elektromagnetische spectrum

Volgens onze beperkte empirische manier van waarnemen en kennisverwerving, bestaat de elektromagnetische straling uit verschillende golven-golflengten. Deze golven hebben verschillende eigenschappen, maar worden wel door dezelfde bron geproduceerd.

Wetenschappers hebben door de jaren heen diverse apparatuur ontwikkeld die verschillende golflengtes kunnen meten. Ze worden gerangschikt zoals zichtbaar in de volgende illustratie.

Het elektromagnetische spectrum

Van radiogolven tot gammastralen

Van langgolvige radiostraling via kortgolvige radiostraling naar infrarood straling, het zichtbare kleurenspectrum, ultraviolette straling, naar röntgen en uiteindelijk zelfs gammastraling. Lang niet al deze straling is heilzaam en gezond voor de mens en als de aarde geen beschermende atmosfeer en ozonlaag zou hebben was leven op aarde voor de mens onmogelijk geweest.

Het licht/stralen spectrum van de zon wordt voordat het de aarde bereikt voornamelijk gefilterd in de hogere lagen (ozonlaag) van de atmosfeer. Op deze manier wordt de zonnestraling voor ons lichamelijke welzijn veilig gemaakt, en kunnen we er ons voordeel mee doen. Het lichtspectrum maakt dus deel uit van deze electromagnetische straling en bevat zichtbaar on onzichtbaar licht. Van het lichtspectrum bestaat slechts 50% uit zichtbaar licht, 45% uit infrarood en 5% uit ultraviolette stralen.

schadelijke straling
Infrarood en de mens

Infrarood straling, de aarde en de mens

Het infrarood dat de zon uitstraalt, weerkaatst deels op de aarde. Deze infrarood straling wordt vervolgens door de aarde en haar bewoners geabsorbeerd en omgezet in lichaamswarmte.

Vanuit het oogpunt van de natuurkunde is infrarood straling dus een vorm van warmte, onzichtbaar voor de ogen, maar in het bezit van eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van zichtbaar licht. Het heeft een vaste golflengte, is een transversale golf en onderdeel van het elektromagnetische spectrum. Infrarood warmtegolven bewegen zich in bijna rechte lijnen en ondergaan ook breking en reflectie. Infrarood warmte/licht is verder onderverdeeld in verre infrarood (lange infrarood golven), middel infrarood (middellange infrarood golven) en nabij infrarood (korte infrarood golven).

De werking van Infrarood in het lichaam

Wanneer door oxidatieve stress (op celniveau) celweelfsels verzuren wordt het metabolisme in de cellen minder efficient. Het celpotentiaal (elektrische geladenheid) zal verlagen wat resulteert in verminderde celactiviteit en communicatie met andere cellen. Er komt minder ATP (Adenosinetrifosfaat) vrij en er wordt moeilijker lichaamswarmte geproduceerd. Dit kan een degeneratief process worden als het niet kan worden bijgestuurd. Het gevolg; celveroudering, celdegeneratie, ziekte en mutatie. Onze cellen, weefsels en organen functioneren het best bij de juiste lichaamstemperatuur.

Onderzoek heeft aangetoond dat lange golf infrarood licht/warmte de meest heilzame werking heeft op de menselijke constitutie. Wanneer lange golven infrarood (Fir/Far infrared) de watermoleculen in het lichaam bereiken, ontstaat er heilzame resonantie die ervoor zorgt dat onze lichaamscellen efficienter gaan werken.

Het celmembraan gaat beter ademen, voedingsstoffen en zuurstof worden makkelijker opgenomen en afvalstoffen beter afgevoerd. Door een efficientere verbranding houdt men minder toxische belast over. Dit is goed voor alle orgaan- en andere lichaamsweefsels. Onze organen trillen van nature in dezelfde soort verre-infrarood frequenties en worden door de externe verre-infroodbron gestimuleerd efficienter te werken. Verre infrarood wordt dan ook makkelijk geabsorbeerd door het lichaam als een levens versterkende kracht.

De werking van infrarood in het lichaam

Wilt u een keer kennismaken met een van onze Infrarood Thermomatten of Infrarood Dekens? Bel: 06 451 909 12 voor het maken van een afspraak.