070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

De Infrarood sauna

De Infrarood Sauna

De Infrarood Sauna werden voor het eerst ontworpen door Dr. Ishikawa uit Japan in 1967. In het begin stadium werden deze infrarood saunas enkel gebruikt voor medische toepassingen (WAON-Therapie), maar in 1979 werd deze techniek ook voor particulier gebruik beschikbaar gemaakt en op de markt gebracht. De vele voordelen van een infrarood sauna ten opzichte van een conventionele sauna zijn inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond. ‘Warmte is toch warmte’ zeggen sommige mensen, maar dit is niet het geval. Zelfs in het infraroodspectrum is er differentiatie en ook hier hebben de verschillende infrarood stralen verschillende werking. Ik zal hier nader uitleg over geven.

Wat is de Infrarood sauna?

Een infrarood sauna kent men in drie typen; de Near-infrared (Nabij-infrarood / korte-golf), de Far-infrared (Verre-Infrarood / lange-golf) en de Full-spectrum infrared (Volledige Spectrum infrarood) sauna. De infrarood sauna verhoogt niet zozeer de temperatuur van de lucht, maar verwarmt in de eerste plaats je huid. In tegenstelling tot de klassieke sauna heb je in de infrarood sauna dus niet dat beklemmende, verhitte gevoel. Daarnaast heeft dit type sauna nog andere voordelen. Bij een Infrarood sauna zijn het vooral de mensen die in de infraroodcabine zitten die worden opgewarmd. In de infraroodcabine worden er infraroodstralen op je lichaam gericht. De huid warmt meteen op en je spieren gaan zich ontspannen, waardoor je lichaam tot rust komt. De meeste infraroodcabines bieden plaats aan vier à vijf personen. Een kort verblijf (ongeveer een half uur) in de infraroodcabine ontspant de spieren en geeft een relaxed gevoel.

De positieve effecten voor lichaam en geest

Een therapeutische sessie in een infraroodcabine heeft tal van voordelen. Ten eerste gaan je spieren ontspannen en zal je lichaam tot rust komen. Je zult ook calorieën verbranden en de fysieke conditie wordt als het goed is ook verbetert. Door te transpireren kan je lichaam zich ontdoen van oude huidcellen en afvalstoffen die onder de huid zijn opgeslagen. Door het natuurlijke afkoelingsproces van het lichaam (transpireren), stimuleer je de bloedsomloop. Hiermee activeer je de stofwisseling. De opwarming van het spierweefsel vindt op dezelfde wijze plaats als wanneer je jezelf inspant. Zonder dat je daadwerkelijk oefeningen verricht ondervindt je lichaam gelijke therapeutische effecten. Je spieren worden soepel en krijgen een betere doorbloeding. Het ontstane vochtverlies dient wel aangevuld te worden door voldoende te drinken.

De invloed van de Infrarood sauna op ziektes

Door al deze positieve effecten van de infraroodcabine ga je automatisch de vraag stellen of ook zieke mensen er baat bij kunnen hebben. Tot nog toe is er relatief weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de gunstige invloed van de infraroodsauna op ziektes. Wat de verrichtte onderzoeken betreft, is het dan weer moeilijk om conclusies te formuleren aangaande de gunstige effecten.

de infrarood saunaMeestal blijven onderzoekers bij de conclusie dat een verblijf in de infrarood sauna een positief effect kan hebben bij zieken. In het algemeen kan je stellen dat de gunstige effecten vooral afhangen van de persoon zelf en de ziekte waaraan hij of zij lijdt. Het komt er vaak op neer dat de symptomen van een ziekte gedurende een verblijf in de infrarood sauna en kort daarna duidelijk verminderen.

Zo hebben ervaringen van patiënten met de ziekte van Bechterew duidelijk gemaakt dat de infrarood sauna leidt tot een tijdelijke vermindering van de klachten, net als bij patiënten met reumatoïde artritis en fybromyalgie. Samenvattend kan je zeggen dat de warmte gedurende een sessie in de infraroodcabine een weldoend effect heeft bij bepaalde symptomen en klachten. Natuurlijk verschilt de (gezondheids) ervaring van persoon tot persoon, het hangt af van iemands constitutie.

Is de infrarood sauna of Infrarood Thermomat Gezond voor u?

Als je overweegt om de infrarood sauna te gebruiken om je gezondheidstoestand te verbeteren of om je pijn te verlichten, vraag dan voor alle zekerheid eerst advies aan je huisarts of therapeut. Of de infrarood sauna gezond voor je is, hangt af van je specifieke situatie. Het kan zijn dat het bij jouw specifieke medische toestand niet aangeraden is om je lichaam aan warmte bloot te stellen. Ook is hevige warmte mogelijk af te raden als je bepaalde geneesmiddelen gebruikt.