070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

Fotonen lichttherapie

In de afgelopen jaren is de toepassing van fotonen lichttherapie een drijvende kracht geworden binnen verschillende gebieden van de geneeskunde. Verschillende toepassingen worden voortdurend onderzocht om te zien welke voordelen met fotonen lichttherapie behaald kunnen worden.

Verschillende typen lichaamsweefsels absorberen van diverse frequenties lichtenergie. In tegenstelling tot infrarood, heeft fotonen lichttherapie een kortere golflengte. Dit zicht ervoor dat het niet zo diep doordringt.

Fotonen lichttherapie maakt o.a. gebruik van lampje die zichtbaar rood licht met een golflengte van 660 nanometer afstralen naar het huidoppervlak. Wanneer de fotonen de huid raken, absorberen de lichaamscellen energie die gunstig is voor het welzijn van de cellen.

Wat is een Foton?

Wat is een foton? Een foton is een elementair deeltje (lichtkwantum) met een bepaalde frequentie dat zich binnen het elektromagnestische spectrum bevindt. Fotonen hebben geen rustmassa en bewegen zich in vacuüm met de lichtsnelheid voort. Een foton is het ijkboson (deeltje en drager van fundamentele natuurkrachten) dat elektromagnetische kracht draagt. In dit geval licht, daarom worden fotonen worden ook wel lichtdeeltjes genoemd.

Kwantumfysica

Afhankelijk van de gebruikte meetopstelling is elke vorm van straling in feite een vorm van energie, met eigenschappen van golven bestaand uit een stroom fotonen. Dit heet de dualiteit van golven en deeltjes (deeltjes zich onder bepaalde omstandigheden als golven gedragen en alle golven zich onder bepaalde omstandigheden als stroomdeeltjes gedragen).

Biofotonen-quantumdeeltjes

Vanuit de kwantumfysica (de leer dat het kleinste ondeelbare deeltje de grootsheid bepaald) is een poëtische gegeven. Dat we meer zijn dan een verzameling atomen en moleculen is inmiddels ook doorgedrongen in andere takken van de wetenschap. We zijn wezens van energie, licht en informatieoverdracht. Met een menselijk lichaam opgebouwd uit naar schatting tussen de 30 en 37,2 biljoen cellen en bijbehorende ervaringen zijn we allemaal onderweg, onderbewust verlangend en zoekend naar kennis, geborgenheid, liefde en eeuwig leven.

Biofotonen

Biofotonen zijn quantumdeeltjes die worden uitgezonden door levende  systemen zoals mensen, planten maar ook de zon. Het woord Biofoton bestaat uit de twee samengevoegde woorden, ‘Bio’ wat leven betekent en het woord ‘Foton’ met de betekenis licht.

Biofotonen vormen de basis voor al het leven en vertegenwoordigen de meest essentiële vorm van energie van het grootste belang voor onze lichaamscellen. Deze lichtdeeltje werden in de jaren 1920 voor het eerst ontdekt door de medisch bioloog Alexander G. Gurwitsch uit het Sovjet-tijdperk. Ander vooraanstaand onderzoek en duizenden experimenten werden verricht door gerenommeerde wetenschappers als Stschurin, Kasnacheev en Michailowa.

In de jaren zeventig werd de kennis over biofotonen verder ontwikkeld door de Duitse biofysicus Fritz-Albert Popp. Hij bevestigde dat celcommunicatie in het menselijk organisme plaatsvindt via lichtsignalen. Inmiddels is bekend dat Biofotonen dragers zijn van coherent licht.

Coherent licht is door de zeer zuivere, en in hoge mate gerangschikte orde in staat om informatie door te geven zonder deze te vervormen. Biofotonen zijn dan ook van wezenlijk belang voor de informatie uitwisseling tussen cellen (een goede celcommunicatie).

biofotonen-levende-organismen

De kracht van de geest

Voor het genezen van trauma is acceptatie, kennis, liefdevolle aandacht en uitwisseling in vertrouwen de sleutel tot progressie. Biofotonen kunnen worden vrijgegeven middels mentale intenties en kunnen fundamentele processen binnen cel-tot-cel communicatie moduleren. Mentaal trauma zorgt ervoor dat de subtiele energetische kanalen verkrampen of blokkeren met als gevolg verminderde biofotonen activiteit in ons energetische lichaam.

Een tekort aan Biofotonen

Een tekort aan biofotonen kan o.a. veroorzaakt worden door; blootstelling aan schadelijke omgevingsinvloeden, vervuiling, fijnstof, chemicalien, elektrosmog, stress, bestrijdingsmiddelen, ongezonde voeding- en of levensstijl, tekort aan specifieke voedingsstoffen, waterstof en zuurstofgebrek. Dit kan leiden tot vervormde en gebrekkige informatieoverdracht tussen cellen en uiteindelijk ook tot verstoorde genetische overdracht en celdeling. De wetenschap hieromtrent staat echter nog in de kinderschoenen.

Energieproductie

Het proces van energieproductie in de mitochondriën, de “krachtcentrales” van alle cellen, is ook gerelateerd aan de hoeveelheid beschikbare biofotonen. Daarnaast kan door coherentie tussen het fotonen licht en de celfunctie, het eigen zelf-genezend vermogen van de cellen worden gereactiveerd. Vermoeidheid, gebrek aan energie, stress, bepaalde overgevoeligheid en ziektes worden geassocieerd met een gebrek aan lichtenergie in de lichaamscellen.

Licht & informatie (Fotonen Lichttherapie)

Het menselijk lichaam zendt frequenties dat bestaat uit licht en informatie. Ons energetische lichaam bestaat uit licht en informatie en communiceert via licht en informatie met andere energetische lichamen. Binnen het elektromagnetische spectrum hebben ook kleuren specifieke frequenties. Deze kleuren hebben invloed op onze emoties en daarom ook op onze energetische toestand en onze fysiologische constitutie.

Fotonen lichttherapie met de Combistar of Premium Crystal Chakramat

Het coherente licht uit de fotonenpunten van de Combistar of Premium Crystal Chakramat kan de licht-energiebalans in de cellen revitaliseren, cellen hernieuwen en zo het zelfgenezend vermogen stimuleren. Het beschikbare fotonenlicht is een aanvullende therapie op de werking van de infrarood warmtetherapie.

Hoe werkt Biofotonen therapie?

De 36 Biofotonenpunten op de Thermostar of Premium Crystal Chakramat zenden een monochromatisch, coherent licht uit met een golflengte van 660 nm. Het lichaam wordt door de biofotonenpunten gevoed met Biofotonen licht. Alle cellen bevatten watermoleculen en hebben een specifieke trillingsfrequentie, zo ook de zieke cellen.

fotonen-lichttherapie

Fotonen lichttherapie & zieke cellen

De (zieke) cellen hebben geheugen en dragen nog informatie van hun oorspronkelijke gezondheidstoestand. Door de corrigerende en zuiverende eigenschappen van het uitstralende fotonen licht, gaan de cellen middels de intelligentie en het zelfgenezend vermogen van het lichaam (het lichaam als levend organisme wil nu eenmaal overleven) resoneren met de informatie-rangschikking/orde die helpt om de cel beter te laten functioneren. Op deze manier draagt Fotonen lichttherapie bij aan herstel in het lichaam.