070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

Verre-Infrarood (Far/Fir-infrared)

Wat is verre-infrarood? | Onder verre-infrarood wordt verstaan; zachte, lange golven infrarood. Het zijn frequenties die warmte produceren. Ze maken deel uit van het elektromagnetisch spectrum dat door de zon wordt uitgestraald.

De specifieke frequenties (licht- en warmtegolven) vallen echter buiten het visuele spectrum, en zijn dus onzichtbaar voor het menselijk oog.

verre-infrarood-spectrum

Infrarood en Moeder Aarde

Ondanks dat we infrarood stralen niet met de ogen kunnen waarnemen, kunnen we de (licht)stralen wel degelijk in de vorm van warmte ervaren. De aardse atmosfeer filtert infraroodstralen totdat de stralen variërend tussen 7 tot 14 micron het aardoppervlak veilig kunnen bereiken.

Natuurlijk is de zon de meest zichtbare en grootste bron van licht en energie binnen het heelal. Toch bestaan er ook nog andere directe of indirecte bronnen. Zelfs het aardoppervlak is in staat om infrarood warmte (van de zon) tijdelijk op te slaan en geleidelijk af te geven (te ademen), om nog maar te zwijgen over de hitte, licht en straling welke emaneert vanuit het binnenste van de aardkern.

infrarood-en-moeder-aarde

Infrarood – Een belangrijke schakel

Het zijn deze infrarood-golven die een belangrijke schakel vormen in relatie tot vele metabolische en enzymatische processen binnen ons lichaam.

Ons lichaam bestaat voor 65 tot 80% uit watermoleculen. De infrarood energie die wordt geabsorbeerd door de (water)moleculen, zorgt ervoor dat op atoomniveau de elektronen zich naar hogere energieniveaus bewegen. De watermoleculen komen in beweging en gaan resoneren.

In de vetcellen bevinden zich ook watermoleculen. Afvalstoffen die het lichaam niet kan afvoeren raken doorsnee genomen ingekapseld in de vetcellen. Door het resoneren van de watermoleculen komen de afvalstoffen weer vrij en krijgt ons lichaam weer de kans om ze via het lymfatische systeem en ontlasting af te voeren.

 

Externe & Interne (bronnen) Infrarood

Externe Infrarood golven (komend van de zon of een andere bron) hebben een belangrijke voedende en reinigende rol en zijn van grote impact op onze gezondheid. Ons lichaam houdt de aangedragen warmte namelijk tijdelijk vast in de verschillende weefsels en draagt zo bij aan de homeostase van onze lichaams- en kerntemperatuur.

Het resoneren van de infrarood golven met de watermoleculen in ons lichaam zorgt voor frictie en produceerd ook warmte in de cellen. Het werkt in symbiose met de warmte die vrijkomt uit metabolische en katabolische processen. Ja, ons lichaam produceert zelf ook verre-infrarood warmte en straalt deze ook uit. 

Infrarood-een-belangrijke-schakel

Conclusie: verre-infrarood is onmisbaar

De ontwikkeling & voortplanting van alle levensvormen op aarde is sinds het begin van de gegeven tijd afhankelijk van de zon en infrarood stralen. Net als voor de mens is verre-infrarood ook voor alle zoogdieren, vogels, reptielen, insecten, vissen en andere levende organismen onmisbaar in de strijd om hun bestaan. 

Vele schepselen broeden hun eieren uit met behulp van verre-infrarood warmte. Het is onder de grote invloed van verre-infrarood warmte dat dit voortplantingsproces zijn werk kan doen.

Het transformatieproces, waarbij eiwit en dooier zich mede door verre-infrarood ontwikkelen tot bloedvaten, zenuwstelsel, organen en skelet, etc., is een magisch proces. Denk hierbij aan moeder schildpad die haar eieren in het zand achterlaat en zelf terug de zee ingaat. Maanden daarna komen haar eieren uit, zonder verdere tussenkomst van de moeder.

Bij de mens straalt het lichaam infrarode energie frequenties uit tussen de 3-50 micron. De intensiteit van verre-infrarood straling hangt samen met hoe gezond we zijn. Het niveau begint te dalen bij verminderde weerstand en ziekte. Als we op een punt zijn aangeland dat we bijna dood gaan zal het verre-infraroodstralings niveau erg laag zijn.

Vele levende wezens op aarde, zowel mensen als dieren zijn in staat om zelf verre-infraroodwarmte te produceren. Bepaalde mineralen zoals toermalijn, jade, amethist geven wanneer deze opgewarmd worden een bepaalde infrarood frequentie af die genezingsprocessen kan stimuleren. Alles wat aan zonlicht wordt blootgesteld absorbeert en reflecteert infrarood, het is een onmisbaar ingrediënt binnen het stoffelijk uitspansel (de schepping).

Interesse in een aangename sessie op een van onze Infrarood Thermomatten? Bel: 06 451 909 12 voor het maken van een afspraak.

Google+