070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

Magneetveldtherapie – Genezen met Magneten

In de natuurgeneeskunde wordt al duizenden jaren gebruik gemaakt van de magnetische werking tussen objecten en het menselijk lichaam. Deze vorm van therapie wordt in verschillende culturen al sinds mens en heugenis gebruikt om lichamelijke aandoeningen te behandelen. Het was Hippocrates zelf die zijn bevindingen na het gebruik van magnetische stenen optekende. Ook in de Romeinse tijd werd magneten gebruikt vanwege de positieve effecten op de gezondheid.

Ook in de Vedische beschaving (India) werd rekening gehouden bij tempel- en huizenbouw met de polen en magneetvelden van moeder aarde. Allemaal om een zo gunstig mogelijke energetische manifestatie en leefklimaat te creëren (Vasthu). Volgens Ayurveda en de Yoga-traditie is het ook belangrijk in welke richting we met hoofd en voeten gaan slapen. Het beste is om met het hoofd richting het oosten of zuiden te slapen, maar nooit richting het noorden (dit i.v.m. relatie; magneetveld aarde, ijzerdeeltjes in bloed en hersenen). Verder droegen de Indiërs als ook de oude Egyptenaren magnetische sieraden om de gezondheid te ondersteunen en versterken.

magneetveldtherapie

Statische & Pulserende Magneetvelden

Bij magneetveld therapie wordt gebruik gemaakt van statische magneetvelden en de pulserende magneetvelden. Het grote verschil tussen deze twee vormen is het aantal frequenties. Een statisch magneetveld beschikt slechts over één frequentie en bij een Pulserend magneetveld worden meerdere frequenties gebruikt. Daarnaast ontbreekt het pulserende mechanisme bij de statische magneten. Magneetveld-therapie kan een ideale aanvulling vormen en is goed te combineren met andere therapieën.

Onderzoek

Er zijn ondertussen talloze studies beschikbaar die aantonen dat bij toepassing van magneetveldtherapie in relatie tot een breed spectrum aan gezondheidsklachten, genezingsprocessen worden geprikkeld, gestimuleerd en gereactiveerd. Zelfs nadat de therapie is beëindigd, werken de effecten ervan nog een tijd door (denk bijv. aan verbeterde micro-circulatie, zuurstofopname, verkleefde bloed- en andere weefselcellen die weer los gevibreerd zijn etc.)

Energie voor de cellen met PEMF

PEMF-therapie (Pulsed Electro-Magnetic Field) 

Elke cel in ons lichaam heeft van nature een bepaalde elektrische spanning, dit wordt celpotentiaal genoemd. Als gevolg hebben alle individuele cellen hun eigen kleine magnetische veldje (dit bevind zich tussen de celmembranen van de individuele cellen). Net zoals bij biofotonen dienen deze mini-elektromagnetische velden als informatiebemiddelaars en informatiedragers tussen de cellen. Het celpotentiaal en de daaraan gekoppelde spanning tussen de membranen wordt echter beïnvloed door omgevingsfactoren, ook wel epigenetische factoren genoemd.

Factoren die van schadelijke invloed hebben zijn bijv.; een ongezond voedings- en leefstijl patroon, stress, trauma, milieutoxines, pesticiden in onze voeding, roken, alcohol- en drugsgebruik, medicijngebruik, etc. Dit resulteert in oxidatieve stress op celniveau.

Als gevolg hiervan kunnen cellen niet meer goed hun functies uitvoeren, vindt er verstoorde en vertraagde metabolische activiteit plaats (slechtere opname van voedingstoffen en zuurstof), wordt er minder ATP aangemaakt in de mitochondriën, komt er minder energie vrij. Mensen voelen zich sneller moe, is er prestatieverlies, de geest wordt sneller duf en bij langdurige aanhouding zullen ziekte en pijnsignalen zich manifesteren.

Pulserende magneetveld therapie wordt gebruikt om de cellen te reactiveren. Door stroom opgewekte pulserende magnetische velden, kunnen na enkele minuten fysiek contact al genezingsprocessen binnen ons lichaam in gang zetten.

Wat doet PEMF in het lichaam?

Pulserende magneetvelden zorgen voor magnetisme via interactie met onze cellen. Magnetisme is een verschijnsel dat zorgt voor ronddraaiende elektronen in atomen. Deze ronddraaiende elektronen zorgen ervoor dat atomen tijdelijk sterkere magnetische eigenschappen krijgen. Dit impulsmoment wordt de spin genoemd.

Ons lichaam bestaat grotendeels uit watermoleculen. Elk watermolecuul (H2O) heeft twee waterstofkernen (h2) of protonen. Water geleid elektriciteit en dus ook (pulserende) magneetvelden. Pulserende magneetvelden zorgen ervoor dat de waterstofatomen in ons lichaam meer in beweging komen. Dit heeft effect op alle cellen en weefsels. Er wordt meer energie geproduceerd en er komt meer energie vrij. Een goed gehydrateerd lichaam is dus ook hier van groot belang. Schoon waterstof verrijkt water drinken zal dan ook deze vorm van therapie goed ondersteunen.Verschillende onderzoeken met de donkerveld microscoop hebben aangetoond dat samengeklonterde erytrocyten in het bloed, die worden geactiveerd door o.a. een mobiele telefoon (electrosmog), stress of uitputting, na slechts 15 minuten behandeling op een pulserend magneetveld mat oplossen. De kwaliteit van het bloed verbeterde hierdoor enorm.

Cellen en weefsels

Cellen en weefsels met een hoog trillings/energieniveau zijn over het algemeen minder vatbaar voor de aanvallen van pathogenen (ziekmakers zoals; schadelijke bacteriën, schimmels, parasieten, virusdeeltjes etc.). Magneetveldtherapie dat gebruik maakt van pulserende velden, zorgt voor meer energieproductie in de lichaamscellen. Het effect werkt vitaliserend en zorgt voor verbetering van de zuurstoftoevoer en opname van voedingsstoffen. Het optimaliseert metabolische processen, wat leidt tot snellere regeneratie van elke individuele cel. Bovendien wordt op deze manier de micro-bloedsomloop bevorderd. Genezingsprocessen kunnen worden versneld en pijnen verminderd.

Magneetveldtherapie kan bijzonder goede effecten hebben op pijn in de wervelkolom of gewrichten. Pijnverlichting kan ook worden bereikt door behandeling van ziekten zoals reuma, osteoporose, artrose of zelfs migraine. Het genezingsproces helpt echter niet alleen bij chronische ziekten, maar ook bij gebroken botten, gescheurde pezen of andere verwondingen. De magneettherapie verwijdt de bloedvaten en verhoogt de stromingseigenschappen van het bloed. Door het verbeterde zuurstoftransport wordt de celstofwisseling gestimuleerd en dit komt ten goede aan het genezingsproces. Houdt wel rekening dat bij chronische aandoeningen die ook niet in een dag ontstaan zijn, verbetering van de situatie tijd kan nemen.