070 514 71 62  |  06 451 909 12  |  [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

 070 514 71 62  |   06 451 909 12  |   [email protected]

DE / EN / ES / FR / NL

Balans en Gezondheid

Balans en Gezondheid

Balans en Gezondheid | Onze lichaam en geest zijn uitgebalanceerde velden van activiteiten die in samenloop met de kosmische krachten functioneren. De bio-krachten (vijf-elementen) ether, lucht, vuur, water en aarde hebben constant invloed op onze fysieke en mentale constitutie. Alles wat we waarnemen op grofstoffelijk niveau is opgebouwd uit deze vijf elementen. Alles wat we tot ons nemen in de vorm van voeding ook. Zolang we leven zullen we moeten proberen in harmonie met deze krachten en wetmatigheden te leven.